System zarządzania jakością (ITIL) Przekierowano ze strony: QMS ang. quality management system, QMS

System zarządzania jakością - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) schemat polityki, procesu, funkcji, normy, wytycznych i narzędzi zapewniających, że organizacja ma odpowiednią jakość, dla stabilnego osiągania celów biznesowych oraz poziomów świadczenia usług.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.