Punkt rozdziału

Punkt rozdziału – miejsce składowania głównych zapasów w przepływie strumieni towarów. Punkt ten oddziela obszary zapotrzebowania niezależnego i zależnego w strumieniu przepływów danego materiału. Zapotrzebowanie niezależne powstaje poza danym przedsiębiorstwem i nie ma związku z innymi zapotrzebowaniami na dany element. Zapotrzebowanie to jest określane na drodze prognozowania, w przeciwieństwie do zapotrzebowania zależnego, które daje się obliczyć.

Koncepcja punktu rozdzielającego wynikła z chęci obniżenia całkowitego poziomu zapasów w łańcuchu dostaw.

Lokalizacja punktu rozdziału

W zależności od lokalizacji punktu rozdziału zmieniają się takie parametry jak czas realizacji zamówienia i koszt zapasu zabezpieczającego. Wyróżnia się pięć typowych lokalizacji punktu rozdziału. Określają one jednocześnie podstawowe warianty ukształtowania systemu logistycznego danego przedsiębiorstwa:
  • produkcja na magazyn i dostawy z magazynu dystrybucji – zazwyczaj stosowana przez firmy posiadające własną Sieć dystrybucji. Zapasy umieszczone są blisko konsumenta. Zazwyczaj wiąże się to z szybkim czasem realizacji zamówienia oraz dość wysokim kosztem zapasów zabezpieczających;
  • produkcja na magazyn wytwórcy – czyli w magazynie centralnym lub magazynie produkcyjnym przy fabryce;
  • montaż na zamówienie;
  • wykonywanie części i montaż na zamówienie;
  • kupno materiałów, wykonywanie części i montaż na zamówienie – koszty zapasów przeniesione są na dostawców surowców, najdłuższy czas realizacji zamówienia;


Lokalizacja determinuje sposób zarządzania zapasami. Może być różna dla różnych produktów danego producenta.

Zobacz też

Bibliografia

  • M. Fertsch, T. Janiak (red.): Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
  • S. Krzyżaniak: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005
  • Punkt rozdziału, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.