Publikacje MSP ang. MSP publications

Publikacje MSP – publikacje opisujące metodykę MSP. Dzielą się na oficjalne publikacje podstawowe wydawane przez Cabinet Office, oficjalne publikacje uzupełniające również wydawane przez Cabinet Office oraz publikacje innych wydawnictw, np. Van Haren Publishing wydawane za zgodą Cabinet Office. Wszystkie publikacje Cabinet Office są drukowane przez Wydawnictwo TSO.

  • Podstawową publikacją MSP jest Managing Successful Programmes Manual. 2011 Edition, ISBN: 9780113313273, wydaną przez TSO 30 sierpnia 2011 r.
  • Przykładową publikacją uzupełniająca jest Managing Successful Programmes Pocketbook. 2011 Edition, ISBN: 9780113313549, wydaną przez TSO 22 lutego 2012 r.
  • Przykładową publikacją pomocniczą jest MSP™ 2011 Edition – Quick Reference Card Set of 5, autor Henny Portman, ISBN: 9789087536848, wydaną przez Van Haren Publishing 12 stycznia 2012 r.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Managing Successful Programmes Publications na stronie Best Management Practice
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.