Przymus

Przymus - sposób realizacji władzy w organizacji, opierający się na tworzeniu zagrożeń, które nie dają żadnego wyboru. W takim przypadku sprawujący władzę wydaje podwładnym szczegółowe polecenia motywując do wykonania ich z pomocą ostrych kar.

Spis treści

Dobór pracownikówPodwładnych dobiera się poprzez mianowanie, a o podziale ról decyduje zwierzchnik. Czynnikiem decydującym może być również kryterium cech pożądanych przez zwierzchnika.

KonfliktyKonflikty w organizacji są tłumione, a sprawujący władzę nie dopuszcza do ich ujawnienia. W organizacji funkcjonują dwa języki: prywatny i oficjalny. Za kumulację konfliktu uznaje się pozorne rozwiązania typu divide et impera (z łac. dziel i rządź), poszukiwanie kozłów ofiarnych.

Zarządzanie zmianamiZmiany są inicjowane przez sprawującego władzę, to on je narzuca.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.