Przygotowanie projektu (PRINCE2) ang. starting up a project (SU)

Przygotowanie projektu
proces
PRINCE2
Logo PRINCE2


Przygotowanie projektu (PP, Przygotowanie założeń projektu, Uruchamianie projektu) - pierwszy, krótki proces poprzedzający projekt, w ramach którego sprawdza się warunki wstępne oraz zbiera podstawowe informacje niezbędne do podjęcia decyzji o jego realizacji. Wykonanie tego procesu prowadzi do uruchomienia podprocesu Zezwolenie na inicjowanie projektu (ZS1) lub skutkuje odstąpieniem od inicjowania źle przemyślanych projektów.

Spis treści

Opis

Celem tego procesu jest przygotowanie projektu do uruchomienia. Przed rozpoczęciem prac oraz zaangażowaniem zasobów należy upewnić się, że projekt będzie zasadny i wart ponoszonych kosztów. Informacją wejściową dla procesu jest Zlecenie Przygotowania Projektu (ang. Project Mandate). W proces zaangażowane jest wyższe kierownictwo organizacji, które ustanawia i wybiera Komitet Sterujący (ang. Project Board), a ten nadzoruje projekt i wybiera Kierownika Projektu.

Aby umożliwić kontrolowany start (rozpoczęcie projektu) należy w pierwszej kolejności zapewnić:
 • istnienie władz projektu niezbędnych do jego rozpoczęcia
 • informacje potrzebne do sformalizowania warunków odniesienia dla projektu
 • określenie obowiązków i obsadzenie kluczowych ról podczas etapu Inicjowania Projektu
 • określenie jakościowych oczekiwań klienta
 • poinformowanie organizacji, w której będzie działał zespół projektowy o istnieniu nowego projektu i wynikających z niego implikacjach[1]


Podprocesy

Przygotowanie założeń projektu obejmuje następujące podprocesy:

Grupy działań

 • Utworzyć zespół zarządzający projektem
 • Określić cele projektu
 • Zdefiniować w jaki sposób zbudowane będzie rozwiązanie (metoda)
 • Zastanowić się nad zasadnością ekonomiczną i ryzykiem
 • Zaplanować prace planistyczne nad projektem, określić elementy sterowania i uzyskać zgodę na inicjowanie


Skalowalność

Wyróżnia się trzy różne sposoby podejścia do tego procesu:
 • projekt jest przedsięwzięciem samodzielnym i wówczas realizowane są wszystkie etapy tego procesu
 • projekt może być także częścią programu i w takim przypadku kompletne Założenia Projektu mogą być już zawarte w dokumentacji przekazanej przez program; jeżeli prace związane z Przygotowaniem Projektem są już wykonane, pozostaje jedynie sprawdzenie aktualności i prawidłowości dostarczonych informacji lub konieczności wykonania dodatkowych prac w związku z produktami przygotowawczymi
 • trzecia z możliwości występuje w odniesieniu do bardzo małych projektów - proces może przebiegać wówczas w sposób niesformalizowany i zająć zaledwie kilka minut; Kierownik projektu nie powinien jednak bagatelizować tego procesu i całkowicie go pomijać [2]


Zobacz też

Pozostałe procesy w ramach PRINCE2:

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.