Przyczyna źródłowa (ITIL) ang. root cause

Przyczyna źródłowa - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) przyczyna leżąca u podstaw lub pierwotna przyczyna incydentu lub problemu.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.