Przezawodowienie

Przezawodowienie - zmiana dotychczas wykonywanego zawodu ze względu na:
  • chorobę, uraz lub nabyte kalectwo (w wyniku działalności podczas pracy bądź czasu wolnego) stanowiące przeciwwskazanie do kontynuowania pracy w danym zawodzie;
  • brak zapotrzebowania na rynku pracy.


Przezawodowienie błędnie często używane jest zamiennie z pojęciem Przekwalifikowanie.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.