Przewoźnik

Przewoźnik - Przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu. W Polsce na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, transporcie kolejowym – na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu[1].

Podział

Ze względu na gałąź transportu można wyróżnić przewoźników:
  • drogowych;
  • kolejowych:
  • wodnych;
  • lotniczych;
  • intermodalnych.


Biorąc pod uwagę kryterium formy prawnej dzieli się ich na:
  • przewoźników publicznych;
  • przewoźników kontraktowych;
  • przewoźników prywatnych;
  • przewoźników wyłączonych spod regulacji.


Przewoźnik publiczny - świadczy, dostępne bez ograniczeń, usługi za odpowiednią opłatą. Przewoźnik publiczny nie wyróżnia swoich klientów. Jego działalność jest najściślej regulowana w ekonomicznym aspekcie. Świadczy on usługi dostawcze pod warunkiem równego traktowania wszystkich klientów. Pobiera jasno określone opłaty. Przewoźnik publiczny ma istotny wpływ na interesy społeczeństwa. Musi on transportować wszelkie powierzone mu towary w zasięgu jego działania.

Przewoźnik kontraktowy - wynajęty do obsługi jednego lub pewnej (ograniczonej) liczby załadowców. Obsługa odbywa się na podstawie zawartej umowy. Prowadzenie działalności przewoźnika kontraktowego podlega regulacjom ekonomicznym. W odróżnieniu od przewoźnika publicznego nie ma on prawnego obowiązku świadczenia usług. W umowie określone są: stawki przewozowe, zakres odpowiedzialności prawnej, rodzaj usług i sprzęt, jakim usługa jest wykonywana.

Przewoźnik prywatny - firma, która zaspakaja swoje potrzeby transportowe własnymi środkami transportu.

Przewoźnik wyłączony spod regulacji - przewoźnik którego nie dotyczą regulacje ekonomiczne w zakresie ustalania stawek za usługę. Zaletą świadczonych usług są oferowane niższe stawki transportowe.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.