Przetarg (motywacja)

Przetarg - sposób realizacji władzy w organizacji, opierający się na konkurencyjnych celach, które nie dają złudzenia wyboru. W takim przypadku w organizacji funkcjonuje zrównoważony system nagród i kar.

Spis treści

Dobór pracownikówPodwładnych dobiera się poprzez wybory. Decyduje zespół lub kryterium cech pożądanych przez grupę. Sprawujący władzę wydaje podwładnym ogólne polecenia.

KonfliktyKonflikty w organizacji są diagnozowane i usprawnianie. Uważa się, że konflikt może być twórczy. Stosuje się takie narzędzia jak:
  • negocjacje;
  • dążenie do kompromisu;
  • instytucja mediatora.
W przypadku nierównych sił używana jest dominacja.

Zarządzanie zmianamiZarządzanie zmianami obejmuje:
  • współuczestnictwo w zmianie;
  • pokonywanie oporu wobec zmian;
  • uczenie się;
  • rozpoznawanie struktury interesów i potrzeb.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.