Przestrogi sprawnego negocjatora

Przestrogi sprawnego negocjatora - przeciwwskazania w zakresie zasad negocjacje|negocjacji. Określają one jakiego rodzaju ludzie lub w jakich okolicznościach nie powinni podejmować negocjacji, a także jakich błędów nie należy w nich popełniać.

Spis treści

Zachowania niewskazane podczas negocjacji

Kilka zachowań niewskazanych w procesie negocjacji:
 • arogancja;
 • okazywanie pogardy;
 • natychmiastowe odwoływanie się do pogróżek;
 • wroga postawa;
 • uleganie emocjom;
 • popisywanie się;


Przeciwwskazania dla prowadzenia negocjacjiW opinii Z. Nęckiego [1] negocjacji nie należy podejmować jeśli:
 • nasze szanse są znikome;
 • opanowało nas nadmierne podniecenie emocjonalne;
 • istnieją inne możliwości zaspokajania swych potrzeb;


Do najciekawszych spośród koncepcji wskazujących w jakich sytuacjach lub okolicznościach nie należy prowadzić negocjacji, należy niewątpliwie propozycja G. Kennedy'ego [2]. Jego zdaniem negocjacji nie powinien podejmować ktoś, kto jest:
 • w pośpiechu;
 • wyczerpany;
 • zaangażowany emocjonalnie;
 • podniecony seksualnie;
 • zajęty innymi sprawami;
 • spóźniony na umówione spotkanie;
 • znudzony;
 • wściekły;
 • pod presją;
 • przekonany, że powinieneś być gdzie indziej;
 • zdesperowany;
 • pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 • w euforii;
 • podejrzliwy;
 • przemęczony, z objawami fizycznego dyskomfortu po długiej podróży;
 • głodny;
 • w poszukiwaniu toalety;


Zobacz teżBibliografia

 • Prestrogi sprawnego negocjatora na Encyklopedii Zarządzania
 • G. Kennedy: Negocjator, Studio EMKA, Warszawa 1998
 • A. Kozina: Metody planowania negocjacji handlowych, w: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, Kraków 1999
 • M. McCormack: On Negotiating, BK Publishers Inc., San Francisco 1993
 • A. Murdoch: Dekalog negocjatora, "Marketing i Rynek" 1997, nr 10
 • Z. Nęcki: Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000
 • G.I. Nierenberg, Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu, STUDIO EMKA, Warszawa 1994
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.