Przestój (ITIL) ang. downtime

Przestój - definicja w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) czasu, kiedy usługa informatyczna lub element konfiguracji (ang. CI) są niedostępne w uzgodnionym czasie świadczenia usługi (ang. AST). Dostępność usługi informatycznej jest często wyliczana na podstawie uzgodnionego czasu świadczenia usługi (ang. AST) i przestojów.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.