Przepustowość (ITIL) ang. throughput

Przepustowość - miara w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) np liczba transakcji lub innych operacji w ustalonym okresie czasu - na przykład: 5 tys. przesyłek pocztowych w ciągu godziny lub 200 operacji dyskowych zapis/odczyt na sekundę.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.