Przekazanie (PRINCE2) ang. handover

Przekazanie - przeniesienie odpowiedzialności za zestaw produktów na właściwego użytkownika (użytkowników). Taki zestaw produktów nazywany jest wydaniem. W trakcie projektu może wystąpić więcej niż jedno przekazanie (dostawy stopniowe). Ostateczne przekazanie ma miejsce w procesie Zamykanie Projektu.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.