Przegląd (ITIL) ang. review

Przegląd - ocena zmiany, problemu, procesu, projektu itp. Przeglądy zazwyczaj przeprowadzane są w określonych punktach cyklu życia powyższych elementów, a zwłaszcza po ich zamknięciu. Cele przeglądu to zapewnienie, że dostarczono wszystkie rezultaty oraz identyfikacja możliwości poprawy.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.