Przedsięwzięcie inwestycyjne

Przedsięwzięcie inwestycyjne - Inwestycja przewidziana do zrealizowania w określonym celu, miejscu i czasie. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowo inwestycje podstawową wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedsięwzięcie inwestycyjne może składać się z jednego lub kilku zadań inwestycyjnych.

Zobacz też

Bibliografia

  • Przedsięwzięcie inwestycyjne, Wikipedia pl
  • Tadeusz Sutkowski: Zasady sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie elektroenergetyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.