Przeciążenie pracą ang. work-overload

Przeciążenie pracą - objaw przekroczenia możliwości adaptacyjnych organizmu. Jest to zjawisko negatywne, związane z przekroczeniem punktu krytycznego. Ilościowe przeciążenie pracą jest zagrożeniem zarówno dla zdrowia fizycznego (istnieje silny związek między wskaźnikami przeciążenia ilościowego i zaburzeniami układu krążenia), jak i zdrowia psychicznego (relaks staje się trudniejszy). Jeśli praca wykonywana jest zbyt intensywnie, może to doprowadzić do wypalenia zawodowego.

Bibliografia

  • J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.