Protokolant (PRINCE2)

Protokolant - specyficzna rola związana z przeglądem jakości zapewnia pomoc administracyjną Kierownikowi, notuje działania uzgodnione w czasie narady przeglądu jakości i przydzielone do ich wykonania osoby.

Zakres obowiązków

Główne obowiązki protokolanta to:
  • wsparcie kierownika przeglądu jakości w czynnościach administracyjnych,
  • notowanie działań uzgodnionych podczas narady przeglądu jakości,
  • powtórne odczytanie listy uzgodnionych działań przed końcem narady oraz odnotowanie, kto ma podjąć działania naprawcze i kto ma sprawdzić wykonanie poprawek.


Zobacz też

technika przeglądu jakości

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.