Propozycja zmiany (ITIL) ang. change proposal

Propozycja zmiany (koncepcja zmiany, inicjatywa zmiany) - w fazach ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) dokument zawierający wysokopoziomowy opis potencjalnej usługi lub znaczącej zmiany, zawierający stosowne uzasadnienie biznesowe i zakładany harmonogram wdrożenia.[1]

Propozycja (koncepcja) zmiany zazwyczaj tworzona jest w procesie zarządzanie portfelem usług i przekazywana do zarządzania zmianą w celu autoryzacji. W procesie zarządzania zmianą analizowany jest jej potencjalny wpływ na:W momencie zatwierdzenia propozycji zmiany, zarządzanie portfelem usług (ang. SPM) opracowuje kartę usługi.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.