Projektowanie user experience ang. user experience design

Projektowanie user experience - szeroki termin używany do wyjaśnienia wszystkich aspektów doświadczenia danej osoby z wybranym systemem. Projektowanie user experience odnosi się również do projektowania produktów interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń.

Spis treści

Elementy projektowania user experience

Projektowanie user experience uwzględnia takie elementy jak m.in.:

Pożądane cechy produktu

Zgodnie z projektowaniem user experience, produkt powinien:
  • prezentować się w sposób atrakcyjny dla użytkownika;
  • być funkcjonalny, ergonomiczny i użyteczny;
  • sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję podczas korzystania z niego.


Aby osiągnąć swoje cele projektanci user experience wykorzystują zazwyczaj metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.