Projektowanie (ITIL) ang. design

Projektowanie - czynność lub proces w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design), który lub która określa wymagania, a następnie określa rozwiązanie, które jest w stanie spełnić te wymagania.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.