Zlecenie przygotowania projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Project mandate (PRINCE2) ang. project mandate

Zlecenie Przygotowania Projektu - produkt zewnętrzny wytworzony przez uprawniony organ zlecający projekt. Zlecenie jest sygnałem do rozpoczęcia procesu Przygotowania Projektu. Powinno ono zawierać informcaje wystarczające do zidentyfikowania przynajmniej przyszłego Przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz wskazywać główny przedmiot projektu.[1]

Spis treści

Cel

Zlecenie przygotowania projektu stanowi podstawę do opracowania Założeń Projektu.

Skład

Zawartość zlecenia przygotowania projektu różni się w zależności od typu i rozmiaru projektu., a także środowiska, w którym ono powstało. Projekt może być całkowicie nowym fragmentem prac, który właśnie się pojawił, może być wynikiem wcześniejszych badań lub częścią programu.

Sugeruje się, aby zlecenie zawierało:

Powyższą listę należy dostosować do konkretnego projektu. Jeśli zlecenie jest oparte na wcześniejszych pracach, mogą istnieć jeszcze inne użyteczne informacje, które w takim przypadku są dołączane.

Pochodzenie/Źródło

Zlecenie przygotowania projektu może pochodzić zewsząd, choć powinno pochodzić zawsze z tego poziomu zarządzania, który ma uprawnienia do zezwalania na poniesienie kosztów oraz wykorzystanie zasobów. Stanowi wejście do procesu Przygotowanie projektu (PP).

Kryteria jakości

  • Poziom uprawnień jest współmierny z prognozowanym zakresem, ryzykami i kosztami projektu.
  • Istnieją wystarczające dane, pozwalające mianować odpowiednie osoby do roli Przewodniczącego oraz Kierownika Projektu.
  • zdefiniowano wszystkich interesariuszy projektu,
Zlecenie dostarcza opisu tego, czego sie od projektu wymaga.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.