Biuro zarządzania projektami (ITIL) Przekierowano ze strony: Project management office (ITIL) ang. project management office, PMO

Biuro zarządzania projektami - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) funkcja lub grupa odpowiedzialna za zarządzanie cyklem życia projektów.[1]

Obszerniejszy opis w artykule Biuro projektów.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.