Zarządzanie projektem (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Project management (PRINCE2) ang. project management

Zarządzanie projektem - planowanie, delegowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację. Zmierza do osiągnięcia celów projektu zgodnie z wymaganiami efektywnościowymi określonymi dla czasu, kosztów, jakości, zakresu korzyści i ryzyk.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.