Zagadnienie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Project issue (PRINCE2 ed.2005) ang. issue, project issue (ed.2005)

Zagadnienie (ed.2005 zagadnienie projektowe) - cokolwiek, co zdarzy się w projekcie a brak rozwiązania tego może spowodować zmiany zatwierdzonego produktu, planu lub celu (czas, koszt, jakość, zakres, ryzyko i korzyści).[1]

Spis treści

Cel/Przeznaczenie

Zagadnienie może mieć negatywne lub pozytywne oddziaływanie na projekt. Rejestrujemy je nadając numer referencyjny, a następnie podlega ono ocenie oddziaływania w następujących kategoriach:

Dwa szczególne rodzaje zagadnień w PRINCE2 to:

Pozostałe zagadnienia projektowe obejmują: pytania oraz wyrazy zaniepokojenia.

Skład

Zagadnienie obejmuje:
 • autora i datę zgłoszenia,
 • numer i opis zagadnienia,
 • priorytet,
 • analizę oddziaływania,
 • decyzję w raz z datą jej wydania,
 • podpisy decydentów.


Pochodzenie/Źródło

Zgłosić zagadnienie może każdy. Typowym źródłem są użytkownicy oraz specjaliści pracujący nad projektem. Podproces Rejestrowanie zagadnień projektowych (SE3) służy gromadzeniu zagadnień. Następnie są one badane podczas podprocesu Analizowanie zagadnień projektowych (SE4).

Kryteria jakości

 • problem, wymaganie lub okazje przedstawiono w sposób zrozumiały,
 • wszystkie konsekwencje zostały dogłębnie przemyślane,
 • zagadnienie zostało prawidłowo zarejestrowane.


Zobacz też

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.