Wsparcie Projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Project Support ang. Project Support

Wsparcie Projektu - rola administracyjna w zespole zarządzania projektem. Wsparcie projektu może mieć formę porad i pomocy w zakresie narzędzi zarządzania projektem, wskazówek, usług administracyjnych, takich jak: gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, oraz zbierania danych faktycznych.[1]

Spis treści

Informacje podstawowe

Powołanie Wsparcia Projektu nie jest obowiązkowe, a decyzja w tym zakresie zależy od wielkości projektu, stopnia jego skomplikowania, tempa w jakim ma być realizowany, obciążenia Kierownika Projektu itp. Jeśli Wsparcie Projektu nie zostaje powołane jako formalne ciało, za realizację spoczywających na nim obowiązków odpowiada Kierownik Projektu lub osoby, którym zostały one przez niego powierzone.

Jeśli Wsparcie Projektu jest powołane to bardzo często pełni role repozytorium doświadczeń oraz scentralizowanego źródła fachowej wiedzy o specjalistycznych narzędziach wspierających. Bardzo często Wsparciu Projektu jest powierzane zarządzanie konfiguracją, jako jeden z obszarów w dużym stopniu angażujących Kierownika Projektu. W zależności od rozmiarów projektu i środowiska w jakim jest realizowany może okazać się konieczne sformalizowanie tej funkcji i mianowanie Bibliotekarza Konfiguracji.

Zakres obowiązków

Jeśli jest powołane Wsparcie Projektu, to:
 • udziela wsparcia administracyjnego uczestnikom projektu,
 • czuwa nad standardami zarządzania projektem,
 • czuwa nad standardami zarządzania jakością,
 • prowadzi dokumentację projektu,
 • odpowiada za operacyjne zarządzanie konfiguracją,
 • dokonuje rejestracji zagadnień projektowych,
 • aktualizuje plany i analizuje skutki wprowadzanych zmian,
 • sporządza projekty dokumentów (raportów, notatek, itp.),
 • sporządza protokoły z narad komitetów sterujących,
 • sporządza notatki z przeglądów jakości.


Zobacz też

Bibliografia

 • PRINCE2 na Wikipedii pl
 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.