Kierownik Projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Project Manager (PRINCE2) ang. Project Manager

Kierownik Projektu - osoba, której powierzono uprawnienia i obowiązek bieżącego zarządzania projektem, by dostarczył on wymagane produkty w granicach uzgodnionych z Komitetem Sterującym.[1]

Zakres obowiązków

Podstawowym obowiązkiem Kierownika Projektu jest zapewnienie, aby projekt wytwarzał wymagane produkty, zgodne z wymaganymi standardami jakości oraz w ramach określonych ograniczeń czasu i kosztów. jest również odpowiedzialny za to, żeby projekt wytworzył rezultat, który będzie zdolny do osiągnięcia korzyści biznesowych zdefiniowanych w Uzasadnieniu Biznesowym.

Zakres obowiązków Kierownika Projektu obejmuje ponadto:
 • Ponosi odpowiedzialność za bieżące planowanie, zarządzanie i sterowanie
 • Odpowiada za dostarczenie produktów
 • Odpowiada za opracowanie i aktualizację wszelkich planów w projekcie
 • Udziela pracownikom specjalistycznym na wykonanie grupy zadań
 • Dokonuje odbioru grupy zadań
 • Prowadzi dokumentację projektu
 • Dokonuje rejestracji zagadnień projektowych
 • Aktualizuje plany
 • Analizuje skutki wprowadzanych zmian
 • Składa raporty Komitetowi Sterującemu ze stanu zaawansowania i postępów projektu
 • Pełni rolę przywódcy: dostarcza motywacji dla pracowników specjalistycznych


Bibliografia

 • PRINCE2, Wikipedia pl
 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.