Biuro projektów Przekierowano ze strony: Project Management Office ang. Project Management Office, PMO

Biuro projektów - jednostka (funkcja) mająca na celu wspieranie zarządzania projektami w organizacji.

Definicje

W literaturze spotkać można wiele definicji biura projektów:
 • Biuro projektów oznacza często diametralnie różne rzeczy dla różnych ludzi w organizacji. Jednego wszyscy są pewni, że jest to coś, co ma poprawić ogólny bałagan związany z zarządzaniem projektami.” W. Casey i W. Peck
 • Biuro projektów to „scentralizowana organizacja poświęcona doskonaleniu praktyk i rezultatów zarządzania projektami.” G. Kendal i S. Rollins
 • Biuro projektów ma za zadanie utrzymanie całego kapitału intelektualnego związanego z zarządzaniem projektami oraz aktywnie wspierać planowanie strategiczne przedsiębiorstwa.” H. Kerzner
 • Biuro projektów jest stałą komórką w organizacji, której zadaniem jest zachowanie ciągłości w środowisku realizacji ograniczonych w czasie projektów oraz wsparcie zarządzania projektami z punktu widzenia organizacji jako całości poprzez m.in.: koordynację projektów w portfelu, zapewnienie sprawnego obiegu informacji, doskonalenie i rozwój pracowników i kierowników oraz zarządzanie wiedzą projektową. P. Wyrozębski


W zależności od organizacji i przyjętej terminologii biuro projektów może być określane jako;
 • biuro zarządzania projektami,
 • biuro programów i projektów,
 • centrum zarządzania projektami (ang. project management center),
 • biuro wsparcia projektów (ang. project suport office),
 • centrum doskonalenia (ang. project management center of excellence),
 • grupa zarządzania projektami (ang. project management group), itp.


Funkcje biura projektów

Funkcje pełnione przez biuro projektów są ściśle zależne od potrzeb organizacji i specyfiki projektów porzez nią realizowanych jednak do najczęściej występujących zaliczyć można:
 • Administracyjne wsparcie projektów
  • Zarządzanie dokumentacją projektu
  • Prowadzenie informatorium projektu
  • Zarządzanie podwykonawcami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach
  • Dobór pracowników do projektu
  • Rozwój pracowników
  • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami
  • Konsultacje i doradztwo
 • Kontrola przebiegu projektu
  • Identyfikowanie i ocena ryzyka
  • Raportowanie
  • Monitorowanie postępu prac
  • Audyty jakości
  • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie portfelem projektów
  • Rozwój zarządzania projektami w organizacji
  • Standaryzacja zarządzania projektami
  • Opracowywanie i rozwój metodyki firmowej


Bibliografia

 • Biuro Projektów, Wikipedia pl
 • Project Management Office, Wikipedia en
 • P.F. Rad, G. Levin: Project Management Office. Podejście kompleksowe., PROED, AZ, Warszawa 2006
 • P. Wyrozębski: "Biuro projektów", Bizarre, Warszawa, 2009
 • K. Mitrofaniuk, P. Wyrozębski, M. Zalewski: Biuro projektów, Bizarre, Warszawa, 2005.
 • R. K. Wysocki, R. McGary: Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice, 2005.
 • Best practicies for Project Management Offices, raport CIO, http://www2.cio.com/research/surveyreport.cfm?id=58.
 • Using the Project Management Office (PMO) to Support Your Business Objectives, report CIO
 • W. Casey, W. Peck: Choosing the right PMO setup, PM Network, 15(2), 48, 2001.
 • G. Kendal, S. Rollins: Advanced Project Portfolio Management and the PMO, J. Ross Publishing, 2003.
 • H. Kerzner: Project Management – Best Practices on implementation, John Wiley & Sons, New York, 2004,
 • P. Wyrozębski: Organizacyjne wsparcie zarządzania projektami – Project Management Office, „Przegląd Organizacji” wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2007, nr 01/2007;
 • P. Wyrozębski: Zarządzanie projektami w kontekście organizacji i wdrożenia biura projektów w Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, praca zbiorowa pod red. R.Bartkowiak, J.Ostaszewski, M.Zalewska, wyd. SGH, Warszawa 2007;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.