PMBoK Przekierowano ze strony: Project Management Body of Knowledge ang. Project Management Body of Knowledge

PMBoK
Body of Knowledge
Zarządzanie projektami
Podręcznik standardu
WłaścicielPMI
RozpowszechnianiePMI
Powstanie1983 r.
Aktualna wersjaed.5 2012 r.
CertyfikacjaPMI
SpołecznośćPMI
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


PMBoK - zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych przez członków Project Management Institute. Standard PMBOK Guide to zbiór powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami, zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych przez American National Standards Institute jako narodowy standard zarządzania projektami.

Spis treści

Rozwój standardu

PMBOK Guide został opublikowany przez Project Management Institute w roku 1983 w formie białej księgi jako próba udokumentowania i standaryzacji ogólnie przyjętych informacji i praktyk dotyczących zarządzania projektami. Pierwszą edycję PMBOK Guide wydano w 1996r., a następnie w 2000r. ukazała się już druga edycja.

Jednak dopiero trzecia edycja opublikowana w roku 2004 zawierała duże zmiany w stosunku do poprzednich wydań PMBOK Guide. Ostatnia anglojęzyczna edycja standardu trafiła do obiegu 31.12.2008 r. Obecnie trwają prace nad kolejną, piątą edycją. Projekt standardu został udostępniony do przeglądu i skomentowania w lutym 2012r. Publikacja ostatecznej wersja piątej edycji spodziewana jest na przełomie 2012/2013r.

Zastosowanie

PMBoK Guide ma na celu dostarczenie wytycznych dla większości realizowanych cały czas projektów. Aktualnie dostępne są dwa specjalistyczne rozszerzenia tego standardu:
 1. Dodatek dotyczący budownictwa (ang. Construction Extension to the PMBOK Guide) stosowany do projektów budowlanych
 2. Dodatek dotyczący projektów rządowych (ang. Government Extension to the PMBOK Guide)


Opis

PMBOK Guide jest standardem zarządzania opartym na produktach, a to oznacza, że opisuję pracę jako wynik poszczególnych procesów. Podejście to jest zgodne z innymi standardami zarządzania takimi jak ISO 9000 oraz CMMI opublikowanym przez Software Engineering Institute. Zasadniczą częścią PMBOK Guide są procesy podzielone na 5 grup oraz 9 obszarów wiedzy.

Procesy

Procesy mogą zachodzić na siebie w czasie realizacji projektu lub jego fazy. Obowiązkiem kierownika ewentualnie zespołu kierowniczego projektu jest wybranie tych procesów, które mają zastosowanie dla konkretnego projektu.

Procesy opisane są pod względem:
 • elementów wejściowych (ang. Inputs)
 • narzędzi i technik (ang. Tools and Techniques)
 • elementów wyjściowych (ang. Outputs)


PMBoK Guide obejmuje 42 procesy, które przypadają na 5 podstawowych grup procesów i 9 obszarów wiedzy, które są typowe dla prawie wszystkich projektów.

Grupy procesów składają się z:
 1. Procesów rozpoczęcia (ang. Initiating)
 2. Procesów planowania (ang. Planning)
 3. Procesów realizacji (ang. Executing)
 4. Procesów kontroli (ang. Monitoring and Controlling)
 5. Procesów zakończenia (ang. Closing)
Rysunek przedstawiający przebieg procesów PMBoK

Obszary wiedzy

Do 9 obszarów wiedzy wymienionych w PMBoK Guide należy:
 1. Zarządzanie integralnością projektu (ang. Project Integration Management)
 2. Zarządzanie zakresem projektu (ang. Project Scope Management)
 3. Zarządzanie czasem projektu (ang. Project Time Management)
 4. Zarządzanie kosztami projektu (ang. Project Cost Management)
 5. Zarządzanie jakością projektu (ang. Project Quality Management)
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi projektu (ang. Project Human Resource Management)
 7. Zarządzanie komunikacją w ramach projektu (ang. Project Communications Management)
 8. Zarządzanie ryzykiem projektu (ang. Project Risk Management)
 9. Zarządzanie zaopatrzeniem projektu (ang. Project Procurement Management)


Każdy z obszarów wiedzy zawiera procesy, które muszą być zrealizowane w ramach danej dziedziny w celu osiągnięcia skutecznego programu zarządzania projektem. Każdy z tych procesów należy jednocześnie do 5 wyżej wymienionych grup procesów, tworząc strukturę macierzową, w której każdy proces jest powiązany z jednym obszarem wiedzy i jedną z 5 grup procesów.Rysunek przedstawiający macierz grup procesów i obszarów wiedzy PMBoK

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • "Frameworks for IT Management" ISBN 9077212906
 • "A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition" ISBN 9781933890517
 • PMBoK, Wikipedia en
 • PMBoK, Wikipedia pl
 • Sławomir Wawak: PMBoK, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.