Nadzór Projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Project Assurance ang. Project Assurance

Nadzór Projektu - rola Komitetu Sterującego polegająca na upewnieniu się, że projekt jest prowadzony prawidłowo. Każdy członek Komitetu Sterującego koncentruje się na określonym obszarze nadzoru, tzn. na nadzorze biznesowym - Przewodniczący, nadzorze ze strony użytkownika – Główny Użytkownik (Główni Użytkownicy) oraz nadzorze ze strony dostawcy – Główny Dostawca (Główni Dostawcy).[1] Nadzór Projektu musi być niezależny od Kierownika Projektu, dlatego żadna część obowiązków nadzorczych nie może być delegowana na niego.

Zakres obowiązków

Do podstawowych obowiązków Nadzoru Projektu należy:

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.