Projekt (ITIL) Przekierowano ze strony: Project (ITIL) ang. project

Projekt - tymczasowa organizacja wraz z ludźmi i innymi zasobami, które są niezbędne do osiągnięcia celu lub innego rezultatu (wyniku). Każdy projekt ma swój cykl życiowy, obejmujący zazwyczaj: inicjację, planowanie, realizację i zamknięcie. Projekty są zazwyczaj zarządzane z wykorzystaniem formalnych metodyk, takich jak PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) lub Project Management Body of Knowledge (PMBOK).[1]

Uwaga

Angielskiemu terminowi project odpowiada również polski termin przedsięwzięcie.

Zobacz też

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.