Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe - przedstawienie problemu w postaci grafu, a następnie analizowanie takiego grafu przy zastosowaniu teorii grafów. Jest wykorzystywane przy planowaniu, harmonogramowaniu i kontroli realizacji projektów (przedsięwzięć) - metody CPM i PERT, Diagram Gantta. Pomaga w identyfikacji odstępstw od planu i ich skutków, oraz modyfikacjach harmonogramu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.