Plan Komunikacji Programu (MSP) Przekierowano ze strony: Programme communications plan (MSP) ang. programme communications plan

Plan Komunikacji Programu - dokument opisujący: co będzie komunikowane, jak to będzie zakomunikowane, kiedy i przez kogo będzie komunikowane. Plan Komunikacji Programu powinien zostać zdefiniowany i wdrożony jak najwcześniej, a następnie utrzymany w trakcie całego programu.

Zakres

Plan Komunikacji Programu przygotowuje się na podstawie Profili Interesariuszy oraz Strategii Angażowania Interesariuszy. Opisuje on:
  • co będzie komunikowane,
  • jak to będzie zakomunikowane,
  • kiedy i przez kogo.


Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice
  • Zarzadzanie zmianą, Wikipedia pl

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.