P3O Przekierowano ze strony: Programme and Project Offices ang. Portfolio, Programme and Project Offices

P3O
best practice
Zarządzanie projektami
Logo P3O
WłaścicielCabinet Office (dawniej OGC)
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
Powstanie2008 r.
Aktualna wersja2008 r.
CertyfikacjaAPM Group
SpołecznośćBPUG
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


P3O - angielski skrót oznaczający Biuro Portfeli, Programów i Projektów. Wytyczne dotyczące Biur Portfela, Programu i Projektu są dopasowane do najlepszych praktyk Cabinet Office dotyczących standardów PRINCE2, MSP oraz M o R i gromadzą wspólnie zestaw zasad, procesów i technik w celu ułatwienia efektywnego zarządzania portfelem, programami i projektami poprzez struktury umożliwiania, wyzwania i wsparcia.

Spis treści

Rozwój standardu

Standard powstał jako wspólna inicjatywa trzech organizacji OGC, TSO i APMG w odpowiedzi na brak jednego, wspólnego zestawu wytycznych dotyczących zakładania i prowadzenia biur dostosowanych do Najlepszych Praktyk Zarządzania opublikowanych przez OGC. Po wspólnym stwierdzeniu potrzeby rynkowej dla takiego standardu w październiku 2006r., pozycja Portfolio, Program and Project Offices (P3O) opublikowana została dwa lata później, jesienią 2008 r. i towarzyszy jej program zdobywania kwalifikacji.

Zastosowanie

Celem standardu P3O jest dostarczenie wytycznych o uniwersalnym zastosowaniu, dzięki którym jednostki i organizacje mogą z powodzeniem tworzyć, rozwijać i utrzymywać odpowiednie struktury wsparcia biznesowego. Zastosowanie tych struktur pozwala na:
  • podejmowanie przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla świadomych decyzji dotyczących dostosowania do strategii, ustalania priorytetów, optymalizacji zasobów itp. dla pomyślnej realizacji celów biznesowych organizacji (Zarządzanie portfelem)
  • określenie i realizację wyników i korzyści biznesowych poprzez programy
  • pomyślną dostawę produktów projektu, które umożliwiają osiągnięcie korzyści w określonych granicach czasu, kosztów i jakości


Opis

Wszystkie trzy metodyki Cabinet Office, których dotyczy P3O: PRINCE2, Managing Successful Programs i Zarządzanie Ryzykiem poruszają kwestię potrzeby dostarczenia odpowiednich struktur wsparcia tym najlepszym praktykom. Aż do chwili obecnej nie istniało jedno źródło informacji, z którego mogły skorzystać organizacje czy osoby indywidualne, aby uzyskać wytyczne czy porady na temat tworzenia czy prowadzenia efektywnego biura wspierającego realizację.

Wytyczne te dostarczą:
  1. Wprowadzenia do P3O
  2. Wartości P3O
  3. Modeli P3O
  4. Funkcji i technik P3O
Rysunek ilustrujący powiązania P3O z pozostałymi standardami OGC

Uwagi

Standard P3O dostarcza strukturę wsparcia umożliwiającą podejmowanie decyzji/realizację dla wszystkich zmian w organizacji. Może być to wykonane przez pojedyncze stałe biuro istniejące pod kilkoma różnymi nazwami, na przykład: Biuro Portfela, Centrum Doskonałości, Biuro Firmy lub Korporacyjne Biuro Programu.

Alternatywnie może to być powiązana ze sobą sieć biur (biuro portfela, biura programu, biura projektu). Biura te mogą być stałe (umożliwiające/wspierające cele biznesu i spójność realizacji) i tymczasowe (umożliwiające/wspierające konkretne programy i projekty), dostarczające różnorodnych scentralizowanych i lokalizowanych usług.

Zobacz też

Pozostałe komponenty Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP):

Linki zewnętrzne

Bibliografia

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.