P3M3 (MSP) Przekierowano ze strony: Programme and Project Management Maturity Model ang. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model

P3M3 - Model Dojrzałości Zarządzania Portfelami, Programami i Projektami dostarczający ram, w których organizacje mogą ocenić swój aktualny poziom wydajności i zastosować plany doskonalenia.[1]

Zobacz też

P3M3 - obszerny artykuł na temat P3M3

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.