Program wyłaniający się (MSP) ang. emergent programme

Program wyłaniający się - program, który łączy jeden lub więcej wcześniej istniejących projektów, ukierunkowując je zgodnie z korporacyjną polityką i strategią.[1]

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.