Zarządzanie programami Przekierowano ze strony: Program management ang. program management, programme management

Zarządzanie programami - strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie i wdrażanie grupy projektów oraz działań związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków i realizowania korzyści o strategicznym znaczeniu dla biznesu.

Zobacz też

Bibliografia!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.