Program kierowany wizją (MSP) ang. vision-led programme

Program kierowany wizją - program powoływany by dostarczyć dobrze określoną, konkretną wizję funkcjonowania organizacji lub biznesu, która została stworzona przez najwyższe kierownictwo organizacji, koncentruje się na nowym modelu biznesu lub usług albo wykorzystuje pojawiającą się istotą szansę biznesową zaś w sektorze publicznym jest formą realizacji określonych deklaracji politycznych, które sygnalizowały określone zmiany.

Zobacz też

Program (MSP)Program (ITIL)Program dostosowawczyProgram wyłaniający się

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.