Program dostosowawczy (MSP) ang. compliance programme

Program dostosowawczy - program będący konieczną do przeprowadzenia reakcją organizacji zewnętrzne zdarzenia lub zmiany wymuszone przez otoczenie, jak choćby wprowadzenie nowych regulacji lub obejmują programy, w których korzyści wyrażane są w kategoriach spełnienia formalnych wymagań, zgodności z określonymi aktami normatywnymi, standardami, regulacjami bądź wskazują na określone negatywne implikacje, gdy wymaganej zgodności nie uda się uzyskać.

Zobacz też

Program (MSP)Program (ITIL)Program wyłaniający sięProgram kierowany wizją

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.