Program compliance

Program compliance - systematyczne procedury prowadzone przez organizację w celu spełnienia przepisów prawnych nałożonych przez agencję rządową[1]. Program compliance to funkcja wykorzystywana w przedsiębiorstwie, która pozwala na zachowanie przez przedsiębiorcę zgodności z obowiązującym prawem, jak również z wyznaczonymi standardami zachowań rynkowych czy zachowań pracowników bądź współpracowników danego przedsiębiorcy.

Cel

Wdrożenie programu compliance ma na celu zapobieganie potencjalnym skutkom nieprzestrzegania przez przedsiębiorcę przepisów prawa. W szczególności ma zapobiec:
  • utracie reputacji oraz zaufania klientów, partnerów biznesowych i pracowników;
  • konieczności płacenia grzywien, kar pieniężnych i odszkodowań;
  • reperkusjom ze strony instytucji kontrolujących (np. UOKiK-u, PIP-u,).


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.