Program (MSP) ang. programme

Program – tymczasowa, elastyczna organizacja stworzona do koordynowania, strategicznego zarządzania i nadzorowania wdrożenia zbioru powiązanych ze sobą projektów i działań, celem uzyskania rezultatów i korzyści, związanych ze strategicznymi celami firmy/organizacji.

Spis treści

Typy programów

MSP identyfikuje następujące typy programów (ang. types of programme):
  • programy kierowane wizją (ang. vision-led programme) - są powoływane by dostarczyć dobrze określoną, konkretną wizję funkcjonowania organizacji lub biznesu, która została stworzona przez najwyższe kierownictwo organizacji, koncentruje się na nowym modelu biznesu lub usług albo wykorzystuje pojawiającą się istotą szansę biznesową zaś w sektorze publicznym jest formą realizacji określonych deklaracji politycznych, które sygnalizowały określone zmiany;
  • programy "wyłaniające się" (ang. emergent programme) - są formą porządkowania zbioru aktualnie prowadzonych i traktowanych odrębnie projektów, tak aby ich skoordynowane zarządzanie skuteczniej przyczyniło się do osiągnięcia oczekiwanych zmian i realizacji korporacyjnej strategii,
  • programy dostosowawcze (ang. compliance programme) - są konieczną do przeprowadzenia reakcją organizacji zewnętrzne zdarzenia lub zmiany wymuszone przez otoczenie, jak choćby wprowadzenie nowych regulacji lub obejmują programy, w których korzyści wyrażane są w kategoriach spełnienia formalnych wymagań, zgodności z określonymi aktami normatywnymi, standardami, regulacjami bądź wskazują na określone negatywne implikacje, gdy wymaganej zgodności nie uda się uzyskać.


Rodzaje wpływów programów

W MSP wyróżnia się rodzaje wpływów programów (ang. programme impact):

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.