Centrum zysku (ITIL) Przekierowano ze strony: Profit centre (ITIL) ang. profit centre

Centrum zysku - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) jednostka biznesowa naliczająca opłaty za dostarczone usługi. Centrum zysku może zostać utworzone w następujących celach: osiągnięcie zysku, odzyskanie kosztów lub ponoszenie strat. Dostawca usług informatycznych może działać jako centrum kosztów lub centrum zysku.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.