Produkt zarządczy (PRINCE2) ang. management product

Produkt zarządczy - element zarządzania projektem oraz ustanowienia i utrzymania jakości (na przykład: Raport Okresowy, Raport Końcowy Etapu, itd.). Produkty zarządcze pozostają takie same niezależnie od rodzaju projektu i mogą być używane we wszystkich projektach jak opisano, lub z odpowiednimi modyfikacjami.[1]

Spis treści

Rodzaje produktów zarządczych

Istnieją trzy rodzaje produktów zarządczych:

  1. produkty bazowe (ang. baseline management products), dla których są tworzone obiekty odniesienia,
  2. zapisy (ang. records),
  3. raporty (ang. reports).


Produkty zarządcze bazowe

(ang. baseline management products)

Produkty zarządcze bazowe określają aspekty projektu, które po zatwierdzeniu podlegają kontroli zmian. Należą do nich:

Zapisy

(ang. records)

Produkty zarządcze podlegające częstym zmianom, które zawierają informacje dotyczące postępów projektu. Należą do nich:

Raporty

(ang. reports)

Produkty zarządcze przedstawiające zarejestrowany obraz stanu niektórych aspektów projektu. Należą do nich:

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.