Produkt cząstkowy (ITIL) ang. deliverable

Produkt cząstkowy - coś, co musi być dostarczone dla dotrzymania umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług ('SLA) lub kontraktu. Mniej formalnie, termin ten używany jest również w rozumieniu planowanego wyniku dowolnego procesu.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.