Lista kontrolna produktów (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Product checklist (PRINCE2) ang. product checklist

Lista kontrolna produktów - lista głównych produktów ujętych w planie, wraz z kluczowymi terminami związanymi z ich dostawą. Jest wykorzystywana przez Komitet Sterujący do monitorowania postępu prac.[1]

Spis treści

Skład

  • Określenie planu, którego lista dotyczy,
  • nazwy produktów oraz ich numery porządkowe, jeśli jest to celowe,
  • planowane oraz faktyczne daty osiągnięcia: gotowości produktu do przeglądu, sprawdzenia jakości i zatwierdzenia odbioru.


Pochodzenie/ŹródłoPowstaje jako wyjście z podprocesu Definiowanie i analizowanie produktów (PL2) i przyjmuje ostateczną postać w podprocesie Kompletowanie planu (PL7) oraz jest aktualizowana w procesie Sterowanie etapem (SE).

Kryteria jakościBibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.