Diagram struktury produktów (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Product breakdown structure (PRINCE2) ang. product breakdown structure

Diagram struktury produktów - hierarchia wszystkich produktów, które mają być wytworzone w ramach planu. Celem tworzenia diagramu jest zrozumienie składu i funkcji wszystkich produktów, które mają być wytworzone.[1]

Spis treści

Skład

Diagram w układzie od góry do dołu pokazuje podział wszystkich produktów, które trzeba wykonać. Muszą zostać uwzględnione, ale wyraźnie odróżnione, również produkty zewnętrzne.

W PRINCE2 przyjęto konwencję oznaczania produktów projektu jako prostokątów, grup produktów jako równoległoboków, a produktów zewnętrznych jako elips.

Pochodzenie/ŹródłoKryteria jakości

 • Wszystkie zewnętrzne produkty oraz produkty projektu zostały uwzględnione.
 • Diagram jest zgodny z listą kontrolną produktów,
 • Prawdziwe produkty integracji (tj. produkty, które nie są produktami niższego poziomu, a wymagają oddzielnych Opisów Produktów) są odróżnione od grup produktów (mających jedynie wspierać zrozumienie struktury).
 • Zidentyfikowano i rozróżniono produkty zarządcze i produkty specjalistyczne.
 • Opisy Produktów dla produktów niższego poziomu można sporządzić bez potrzeby dalszej dekompozycji.
 • Zidentyfikowano wystarczająca liczbę produktów na najniższym poziomie, by sprostać wymaganiom planowania i kontroli zarządczej.
 • Kombinacja wszystkich zidentyfikowanych produktów spełni potrzebę biznesową.
 • Zidentyfikowano wszystkie produkty dotyczące jakości, które spełniają potrzeby klienta, audytu i Nadzoru Projektu w sposób opisany w Strategii Zarządzania Jakością.


Bibliografia

 • Diagram struktury produktów, Wikipedia pl
 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.