Opis Produktu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Product Description ang. Product Description

Opis Produktu - opis przeznaczenia, składu, pochodzenia i kryteriów jakości produktu. Powstaje w czasie planowania, możliwie jak najszybciej po stwierdzeniu zapotrzebowania na ten produkt. Specjalnym rodzajem Opisu Produktu w ramach PRINCE2 jest Opis Produktu Końcowego Projektu.[1]

Spis treści

Cel

 • Zrozumienie szczegółowej natury, przeznaczenia i funkcji produktu,
 • określenie źródeł informacji lub dostawy dla produktu,
 • opisanie wymaganego wyglądu produktu,
 • określenie poziomu jakości wymaganego dla produktu,
 • umożliwienie określenia działań wymaganych dla wytworzenia i kontroli jakości produktu,
 • określenie osób lub umiejętności potrzebnych do wytworzenia i sprawdzenia produktu.


Skład

 • Identyfikator - unikalne oznaczenie, zwykle nadawane produktowi w ramach zarządzania konfiguracją.
 • Nazwa - określenie, pod którym produkt jest znany.
 • Przeznaczenie - zdefiniowanie celu, któremu produkt będzie służył.
 • Skład - wyszczególnienie części produktu.
 • Pochodzenie/Źródło - określenie, skąd produkt się wywodzi.
 • Format oraz wygląd - wszelki standardowy wygląd, jaki powinien miec produkt.
 • Przydzielony - osoba, grupa lub umiejętności niezbędne do wytworzenia tego produktu.
 • Kryteria jakości - specyfikacja jakości z jaką produkt ma zostać wytworzony oraz jakie pomiary jakości będą zastosowane przez badających ukończony produkt.
 • Metoda kontroli jakości - określenie rodzaju sprawdzenia jakości, jakie ma być zastosowane.
 • Tolerancja dla jakości - informacje o przedziale wartości dla kryteriów jakości, w obrębie którego możliwe będzie zaakceptowanie produktu.
 • Umiejętności i/lub osoby wymagane do sprawdzenia jakości - określenie osób, które maja sprawdzać jakość albo wskazanie niezbędnych do tego umiejętności albo wskazanie obszarów firmy, które powinny zapewnić zasoby do testowania.


PochodzenieKryteria jakości

 • Przeznaczenie (cel) jest dobrze określone i spójne z innymi produktami.
 • Produkt jest opisany na tyle szczegółowo, aby wystarczyło to do zaplanowania i zarządzania jego wytwarzaniem.
 • Skład produktu opisuje bardziej zawartość (elementy) produktu niż stanowi specyfikację wymagań.
 • Odpowiedzialność za wytworzenie produktu jest jasno określona.
 • Odpowiedzialność za wytworzenie produktu jest jest zgodna z rolami i obowiązkami opisanymi w organizacji zespołu zarządzania projektem oraz w Strategii Zarządzania Jakością.
 • Kryteria jakości produktu są zgodne ze standardami jakości projektu, standardowymi listami kontrolnymi oraz kryteriami akceptacji.
 • kryteria jakości nadają się do rozstrzygnięcia, czy produkt odpowiada przeznaczeniu.
 • wymagane metody weryfikacji jakości umożliwiają sprawdzenie, czy produkt spełnia ustalone kryteria jakości.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.