Procesy kontrolne (ITIL) ang. control processes

Procesy kontrolne - grupa procesów w normie ISO/IEC 20000 zawierająca zarządzanie zmianą i zarządzanie konfiguracją.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.