Procesy PRINCE2 ang. process

Proces - ustrukturyzowany zbiór działań zaprojektowany w celu osiągnięcia konkretnego celu. Proces pobiera jeden lub większą liczbę określonych elementów wejściowych i przekształca je w określone elementy wyjściowe.[1]

Spis treści

Procesy PRINCE2

Metodyka definiuje szczegółowo siedem procesów:
  1. Przygotowanie projektu - PP (ang. Starting up a project - SU)
  2. Zarządzanie strategiczne projektem - ZS (ang. Directing a project - DP)
  3. Inicjowanie projektu - IP (ang. Initiating a project - IP)
  4. Sterowanie etapem - SE (ang. Controlling a stage - CS)
  5. Zarządzanie wytwarzaniem produktów - WP (ang. Managing product delivery - MP)
  6. Zarządzanie zakresem etapu - ZE (ang. Managing a stage boundary - SB)
  7. Zamykanie projektu - ZP (ang. Closing a project - CP)


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.