Procesy M o R ang. M_o_R proceses

Procesy M_o_R
Komponent
M o R
Logo M_o_R


Procesy M_o_R - 5 podstawowych kroków, które zapewniają, że ryzyko zostanie zidentyfikowane, ocenione i znajdzie się pod odpowiednią kontrolą.

Spis treści

Procesy

Poniższy diagram pokazuje ogólny proces zarządzania ryzykiem, który składa się z 4 kroków reprezentowanych przez strzałki oraz przez okręg przedstawiający komunikację z interesariuszami ryzyk.Kroki ogólnego procesu zarządzania ryzykiem to:
  • Identyfikacja - polega na zdobyciu dwóch rodzajów informacji, dotyczących zagadnień:
    • Kontekst - zdobycie informacji na temat planowanego działania. Jakie są cele, zakres działania, jakie założenia poczyniono planując działanie?
    • Ryzyko - identyfikowanie ryzyk, które mogą ograniczyć prawdopodobieństwo sukcesu (lub je podnieść, pamiętajmy ryzyko może być również pozytywne). Wynikiem jest rejestr ryzyk
  • Ocena - na tym etapie ocenia się prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka. Ważne jest również „bliskość” ryzyka, czyli jak szybko ryzyko może się zmaterializować. Oceniany jest także wpływ zidentyfikowanych ryzyk na planowane działanie. Wpływ powinien zostać wyrażony w pieniądzu.
  • Planowanie - w jaki sposób odpowiemy na ryzyko, jakie akcje podejmiemy w odpowiedzi na nie.
  • Wdrożenie - upewniamy się, że zaplanowane działania w poprzednim kroku zostaną rzeczywiście zrealizowane.
  • Komunikacja - etap ustawiczny informowania interesariuszy.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • OGC: Management of Risk: Guidance for Practitioners Book - 3rd Edition, TSO 2010 r., ISBN: 9780113312740
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.