Proces (ITIL) Przekierowano ze strony: Process (ITIL) ang. process

Proces - uporządkowany zbiór czynności zaprojektowanych, by spełniać określone cele. Proces wykorzystuje jedno lub wiele zdefiniowanych wejść do procesu, by przekształcić je w zdefiniowane rezultaty (wyjścia z procesu). Proces może zawierać dowolne role, zakres obowiązków, narzędzia i elementy nadzoru zarządczego wymagane w celu osiągnięcia wiarygodnego rezultatu. Proces może definiować politykę, normy, wytyczne, czynności oraz instrukcje robocze, jeśli są one niezbędne.[1]

Model procesu

Kontrola procesu (ang. Process Control)
 • Polityka procesu (ang. Process Policy)
 • Cele procesu (ang. Process Objectives)
 • Właściciel procesu (ang. Process Owner)
 • Dokumentacja procesu (ang. Process Documentation)
 • Informacja zwrotna (ang. Process Feedback)


Proces (ang. Process)
 • Czynności procesu (ang. Process Activities)
 • Procedury (ang. Process Procedures)
 • Instrukcje stanowiskowe (ang. Process Work Instructions)
 • Role w procesie (ang. Process Roles)
 • Miary procesu (ang. Process Metric)
 • Doskonalenie procesu (ang. Process Improvements)


Czynniki umożliwiające realizację procesu (ang. Process Enablers)
 • Zasoby (ang. Process Resources)
 • Zdolności (ang. Process Capabilities)


Wejście do procesu (ang. Process Inputs)Wyzwalacze (ang. Triggers)Wyjście z procesu włącznie z raportami i przeglądami procesu (ang. Process Outputs including proces reports and reviews)

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.